ΕΠΙΠΛΑ

Η πρώτη γνωριμία με τα έπιπλα στην αρχική τους μορφή εμφανίζεται στους Ανατολικούς λαούς (Ασία, Αίγυπτο). Εκείνη την εποχή η απόκτηση επίπλων ήταν αποκλειστικό προνόμιο των βασιλιάδων και των ευγενών. Στολισμένα με ασήμι, ελαφαντόδοντο, χρυσάφι και περίτεχνα σκαλίσματα αποτελούν έως σήμερα μουσειακά έργα τέχνης. Η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στα έπιπλα των ανατολικών λαών της αρχαιότητας και των αρχαίων Ελλήνων, εντοπίζεται στην λιτότητά τους, με τις χαρακτηριστικές παραστάσεις αγγείων, προσδίδοντάς τους ιδιαίτερη χάρη. Καθέδρες, πυξίδες, θρόνοι, κρεβάτια και σκίμποδες ήταν μερικά από τα πρωτοεμφανιζόμενα έπιπλα των Ελλήνων, όπου επηρέασαν την διακόσμηση των Ρωμαίων και έπειτα των Βυζαντινών. Η Αναγέννηση ήταν η χρονική περίοδος σταθμός για την ραγδαία εξέλιξη και τελειοποίηση του επίπλου.